Termeni si conditii

Ghidul Utilizatorului

Prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale, denumite în continuare Termeni și condiții, oferite de CRESPO EXPRESS SRL se completează în mod corespunzător cu prevederile OUG 13/2013, cu modificările și completările ulterioare, și prin Decizia președintelui ANCOM nr. 313/2017.

1. Părţile contractante

 • CRESPO EXPRESS SRL (în continuare: Prestator)
  Sediul social: Str. Letea, nr.32, Bacau, cod postal: 600343
  Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacau: J04/240/2012
  CUI/CIF: RO 29926817
  Telefon: +40 334 404 638
  Email: office@clickpost.ro
  Pagina de web: www.clickpost.ro
  Program de lucru: L-V, 09:00 – 18:00, S-D: ÎNCHIS
  Activitatea de bază: servicii poștale, având că obiect trimiteri poștale interne și internaționale.  Pentru îndeplinirea serviciilor, Prestatorul apelează la parteneri.

1.2. Clientul, Solicitantul serviciilor/Expeditorul

Definiții

 • Partea Solicitantă/Expeditor/Client – denumește orice entitate, fie că este persoană fizică, persoană juridică, entitate comercială fără personalitate juridică sau orice altă organizație care inițiază o cerere de servicii oferite de Prestator, prin intermediul unei comenzi scrise, fie prin înregistrare pe platforma online www.clickpost.ro.
 • Relația Contractuală – se stabilește exclusiv între Partea Solicitantă și Prestator. Partea Solicitantă are dreptul de a selecta serviciul postal specific, conform ofertei prezentate de Prestator, incluzând, după caz, specificațiile acestuia. De asemenea, Partea Solicitantă este împuternicită să solicite orice informații relevante de la Prestator și să adreseze declarații legale pertinent.
 • Execuția Serviciului – Conform acordului încheiat cu Prestatorul, livrarea efectivă a serviciului postal, care include colectarea și livrarea trimiterilor postale, va fi realizată de partenerii contractuali ai Prestatorului. Acest lucru se bazează pe relația contractuală preexistentă între Prestator și partenerii săi, precum și pe informațiile furnizate de Prestator.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, Partea Solicitantă confirmă înțelegerea și acordul cu modul de prestare a serviciilor descris anterior, recunoscând că Prestatorul va delega executarea fizică a serviciilor postale către terți, în baza acordurilor contractuale stabilite.

2. Reguli generale de utilizare a serviciilor

2.1. Ambalare, închidere, adrese

În cadrul reglementărilor aplicabile serviciilor poștale, obligația de a asigura ambalarea corespunzătoare a corespondenței, precum și de a completa corect toate datele necesare pe corespondență revine în întregime expeditorului. Este imperativ ca expeditorul să garanteze că adresa este completată conform cerințelor specifice ale serviciului poștal solicitat — incluzând, dar fără a se limita la, toate informațiile de identificare necesare în cazul unui serviciu cu ramburs — și că ambalajul ales va oferi o protecție adecvată și siguranță pentru tipul de conținut expediat.

În ce privește ambalarea corespondenței: Ambalajul trebuie selectat ținând cont de caracteristicile, natura, forma și greutatea conținutului, astfel încât să asigure protecția optimă a acestuia. Se recomandă utilizarea unui ambalaj curat, opac, care previne vizualizarea conținutului, dar care nu împiedică citirea clară a adresei. Pe suprafața ambalajului trebuie să poată fi aplicate cu ușurință și în mod permanent adresa și alte etichete sau semne distinctive.

Pentru închiderea corespondenței: Mecanismele de închidere ale ambalajului, atât interioare cât și exterioare, trebuie să prevină accesul la conținut fără a provoca deteriorări vizibile ale ambalajului. Vor fi acceptate doar corespondențele care sunt complet sigilate. Furnizorul serviciilor poștale nu condiționează furnizarea serviciilor de posibilitatea deschiderii corespondenței și nu va deschide corespondența, asigurându-se că metodele de manipulare nu permit accesul la conținut.

Cu privire la indicarea adreselor: Corespondența trebuie să conțină datele complete de identificare ale destinatarului și, în cazul serviciilor cu ramburs, și ale expeditorului, incluzând numele, prenumele sau denumirea în cazul persoanelor juridice și adresa completă de livrare.

Corespondențele care includ bunuri fragile trebuie ambalate de către expeditor într-un mod care să prevină deteriorarea, utilizând materiale de amortizare adecvate. Este necesar să se țină cont de rezistența și durabilitatea ambalajului ales, în funcție de natura conținutului. Pe ambalaj se va aplica, de asemenea, inscripția „Fragil”.

Ridicarea corespondenței se efectuează de către partenerii furnizorului de servicii poștale de la adresa indicată de expeditor, iar livrarea se realizează la adresa specificată de solicitant sau expeditor, direct destinatarului sau unei persoane autorizate să primească corespondența, în conformitate cu termeni și condiții.

2.2. Reguli privind conţinutul trimiterii postale

Prestatorul va accepta pentru expediere doar acele colete care sunt adecvat ambalate și etichetate de către cel care le trimite. Este datoria celui care expediază să asigure atât exactitatea informațiilor notate pe colet, cât și ambalarea acestuia în conformitate cu standardele. Expeditorul trebuie de asemenea să verifice că totalitatea conținutului coletului este în acord cu prevederile legale, evitând includerea oricărui articol sau material a cărui transport este restricționat legal, contravine normelor de ordine publică sau principiilor morale, exemplificând prin, dar nu limitându-se la, obiectele interzise menționate :

 • arme de înjunghiere, de tăiere, cutite, topor etc., orice instrumente periculoase pentru oameni și animale, care pot curma viaţa;
 • arme: arme de foc, carabină, pușcă, muniţie, componente ale armei de foc etc.;
 • materiale periculoase omului si animalelor: materiale explozive, explozibili, materiale inflamabile, materiale cu efecte toxice sau caustice, materiale radioactive, materiale infecţioase sau cu risc de infecţie, soluţii periculoase omului, respectiv orice alte materiale, care pot avea efecte nefavorabile, din cauza caracteristicilor sale, asupra celorlalte trimiteri postale respectiv asupra personalului.
 • materiale inflamabile (de exemplu: benzină, motorină, păcură, gaz lichefiat);
 • gaz, dispozitive pirotehnice (de exemplu: spray cu gaz)
 • detergent și toate lichidele și prafurile de curăţat
 • toate celelalte obiecte, materiale, substante care teoretic pot pune în pericol viaţa umană, mediul, siguranţa publică, siguranţa statului, curierul, respectiv partenerii, colegii și vehiculele de transport.
 • produse periculoase conform ADR;
 • droguri, substanţe halucinogene, materiale psihotrope, narcotice si alte materiale halucinogene și definite în codul penal;
 • ţigări, tutun și alte produse de tutungerie în orice cantitate
 • obiecte care sunt ofensive faţă de sentimentele de pietate, cenușă funerară, ramasite umane;
 • probe sanitare (inclusiv fluide corporale și probe de ţesut)
 • plate vii, buchet de flori, plante in ghiveci
 • animale vii sau moarte;
 • blană naturala și haine căptușite cu blană naturala
 • produse perisabile, infecţioase, dezgustătoare;
 • alimente perisabile, alimente inghetate;
 • conserve, compoturi, murături;
 • produse sensibile la temperatură, a căror transportare necesită răcire sau încălzire;
 • alcool în cantitate comercială;
 • șampanie, vin spumant;
 • băuturi carbogazoase, bere;
 • băutură spirtoasă, produse alcoolice preparate acasă;
 • produse lichide care nu au fost ambalate în mod corespunzător;
 • bani în numerar (bani de hârtie sau monedă) în orice valută, mijloace de plată care înlocuiesc banii în numerar: de exemplu card bancar, card debit, bonuri de masă, tichete de vacanţă, hârtii valorice (precum documente emise de către autorităţi ale statului, cartele de telefon pre-pay, cartelele SIM activate, timbre nefolosite, vinieta etc.)
 • bijuterii la modă, bijuterii din metale preţioase sau din pietre preţioase
 • metale preţioase (aur, argint, platina), pietre preţioase
 • obiecte care nu pot fi înlocuite sau unice;
 • opere de arta care fac parte din patrimoniul national, opere de arta de mare valoare;
 • obiecte usor casabile din porţelan și ceramică, cană, vază etc.
 • aerosol, dezodorizant, spray etc.
 • cosmetice pe baza de alcool (parfum, loţiune după bărbierit, acetona etc.)
 • lac de unghii
 • stingător de incendiu
 • obiecte de mobilier: dulap, vitrină cu sau fara geam din sticlă, canapea, saltea, pat, masa, fotoliu etc.
 • instrumente casnice de uz sanitar: chiuveta, cada, vas de toaleta, cabina de dus etc.
 • trimitere postala adresata pentru un oficiu poștal;
 • produse neambalate
 • produse deteriorate
 • trimiteri postale care nu îndeplinesc criteriile de ambalare stabilite mai sus.

În contextul prestării serviciilor poştale internaţionale, expeditorul şi destinatarul sunt obligaţi să respecte nu numai reglementările aplicabile în domeniul poştal, ci şi normativele relevante în materie vamală, precum şi legislaţia specifică ţărilor pe teritoriul cărora se desfăşoară operaţiuni de servicii poştale sau care sunt tranzitate de corespondenţa în cauză.

Conform principiului confidenţialităţii corespondenţei, Furnizorul serviciilor poştale nu este împovărat cu datoria de a controla dacă conţinutul expedierii poştale este interzis la transport sau dacă acesta poate fi transportat exclusiv sub condiţii specifice. Cu toate acestea, dacă, în orice etapă ulterioară preluării corespondenţei de către Furnizor, se identifică fără dubiu că expedierea include bunuri ale căror transport este prohibat sau nu îndeplineşte condiţiile specifice impuse de legislaţia aplicabilă pentru transport, sau dacă nu se conformează legislaţiei ţărilor de destinaţie sau de tranzit, atunci respectiva corespondenţă nu va fi livrată destinatarului. În această situaţie, obligaţia de a furniza probe cade în sarcina Furnizorului. Expeditorul poartă răspunderea pentru orice prejudicii aduse vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a persoanelor, precum şi pentru daunele cauzate altor bunuri, echipamente ale Furnizorului sau alte corespondenţe poştale.

Furnizorul serviciilor poştale este exonerat de responsabilitate pentru orice modificări ale corespondenţei poştale rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice sau alte surse similare (de exemplu, efectele demagnetizării sau scanarea cu raze X în cadrul controalelor de securitate/vamale).

Prin trimiterea coletului, expeditorul acceptă implicit termeni și condiții ale prestatorului, disponibili pentru consultare pe website-ul acestuia sau la cerere.

3. Drepturi și obligații

3.1. Drepturile și obligațiile Solicitantului/ Expeditorului/Clientului

A) Obligații Contractuale ale Solicitantului: Solicitantul este obligat să inițieze contractual serviciul postal prin transmiterea unei comenzi scrise, exclusiv prin intermediul platformei digitale a Prestatorului. Comanda va specifica explicit natura serviciului postal solicitat, incluzând detalii precise privind expedierea, cum ar fi dimensiuni, greutate, volum, precum și orice alte informații esențiale, în special pentru expedieri internaționale. Solicitantul va completa toate câmpurile obligatorii ale formularului de comandă, având responsabilitatea legală pentru acuratețea informațiilor furnizate. Se stipulează că Prestatorul nu va accepta comenzi plasate verbal sau prin interacțiune directă cu serviciul său de relații cu clienții, inclusiv telefonic. Prin finalizarea procesului de comandă, Solicitantul recunoaște și declară sub responsabilitate penală că expedierea nu conține materiale ilegale, prohibite conform legislației aplicabile în țările de origine, tranzit sau destinație, sau materiale periculoase, asumându-și integral responsabilitatea legală și financiară pentru conținutul expedierii.

B) Condiții de Acceptare a Expedierii de către Prestator: Prestatorul se angajează să colecteze expedierea sub condiția îndeplinirii criteriilor de acceptare explicitate în acest document și publicate pe pagina sa web. Solicitantul recunoaște că este responsabil pentru ambalarea adecvată a expedierii.

C) Obligația de Plată: Solicitantul este obligat să achite tariful stabilit pentru serviciul postal solicitat.

D) Dreptul de Retragere/Anulare: În cazul în care Solicitantul dorește să renunțe la serviciul postal, acesta trebuie să transmită electronic o notificare de retragere/anulare la adresa de e-mail office@clickpost.ro. Această notificare este valabilă doar dacă expedierea nu a fost încă preluată de personalul Prestatorului, sau, în cazul colectării, dacă Solicitantul a selectat opțiunea de modificare a destinației. Sub rezerva îndeplinirii oricăreia dintre aceste condiții, Prestatorul va confirma în termen de o zi lucrătoare, prin e-mail, primirea și procesarea cererii de retragere/anulare.

Această reformulare vizează să clarifice obligațiile și drepturile contractuale ale ambelor părți, utilizând un limbaj specific domeniului juridic, și să asigure că termeni și condiții sunt în conformitate cu practicile legale standard.

3.2. Drepturile și obligaţiile Prestatorului

Articolul 1: Obligația Prestatorului de a Furniza Formulare

1.1 Prestatorul are datoria de a pune la dispoziție Solicitantului/Expeditorului, în mod gratuit, documentația necesară pentru accesarea serviciilor oferite, inclusiv, dar fără a se limita la, confirmări de comandă și formulare specifice necesare desfășurării activităților (exemplu: factura proformă, ordin de vămuire import-export, declarație de periculozitate, declarație cu utilizare dublă, formular CITES).

1.2 Se stipulează că responsabilitatea Prestatorului, conform acestui articol, se limitează exclusiv la furnizarea formularelor necesare în stare neînregistrată, exonerându-l de orice obligație de verificare a exactității sau a conținutului documentelor completate de Solicitant/Expeditor, care sunt ulterior transmise partenerilor.

Articolul 2: Confirmarea Comenzilor Electronice

2.1 Orice comandă pentru servicii, transmisă electronic de către Solicitant/Expeditor, va fi confirmată de Prestator prin intermediul e-mailului.

Articolul 3: Administrarea și Transmiterea Comenzilor

3.1 Prestatorul se obligă să administreze, să organizeze și să transmită partenerului desemnat de Solicitant/Expeditor comenzile primite electronic, inclusiv informațiile specificate în formularul de comandă.

Articolul 4: Contractele de Prestare a Serviciilor

4.1 În vederea executării serviciului comandat, Prestatorul se angajează să negocieze și să încheie contracte de prestări servicii postale cu partenerii săi, necesare desfășurării corespunzătoare a serviciilor solicitate, acționând în nume propriu, dar în beneficiul Solicitantului/Expeditorului.

Articolul 5: Informarea Solicitantului/Expeditorului/Destinatarului

5.1 Prestatorul va furniza informații complete și actualizate Solicitantului/Expeditorului/Destinatarului despre stadiul serviciului comandat, inclusiv, dar fără a se limita la, numărul de identificare al comenzii și/sau numărul scrisorii de trăsură, la solicitare expresă. Prestatorul va menține o comunicare constantă cu Solicitantul/Expeditorul și partenerul implicat, asigurând un flux adecvat de informații și un canal deschis pentru reclamații, obiecții sau alte observații, conform termeni și condiții.

Articolul 6: Serviciul pentru Clienți

6.1 Prestatorul va fi disponibil pentru contact din partea clienților în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 18:00, atât telefonic, cât și prin poștă electronică. Personalul desemnat în cadrul serviciului pentru clienți va oferi informații bazate pe detalii de identificare specifice, cum ar fi numărul de identificare al comenzii. Toate conversațiile telefonice cu clienții vor fi înregistrate conform politicii interne a Prestatorului.

Datele de contact ale Serviciului Clienţi:

Telefon: +40 334 404 638

office@clickpost.ro

4. Servicii

Serviciile prestate de CRESPO EXPRESS SRL se circumscriu exclusiv la intermedierea activităților poștale, operațiunile concrete de colectare, sortare, transport, și distribuție a corespondenței fiind efectuate de către entități partenere. Societatea nu deține mijloace de transport proprii și nu angajează personal pentru desfășurarea activităților menționate, nu intervine direct în manipularea fizică a corespondenței, aceste funcții fiind delegate integral partenerilor săi. Responsabilitatea CRESPO EXPRESS SRL față de comitent, în calitatea sa de client sau expeditor, se limitează la coordonarea și garantarea oferirii serviciilor poștale, prin intermediul unor terți prestatori de servicii poștale, lista actualizată a căror este accesibilă pe website-ul oficial www.clickpost.ro.

În cadrul activității sale, CRESPO EXPRESS SRL are rolul de organizator al prestației serviciului poștal, care urmează a fi realizat de partenerul ales. De aceea, partenerul este îndemnat să transmită și să solicite toate informațiile referitoare la expediția poștală direct de la CRESPO EXPRESS SRL. Prestarea serviciilor poștale de către CRESPO EXPRESS SRL se concretizează ulterior confirmării comenzilor înregistrate pe platforma sa web.

BENEFICIARUL ÎNȚELEGE ȘI ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU URMĂTOAREA SITUAȚIE

Responsabilitatea pentru expedierea cu succes a coletelor acceptate sau pentru pierderea, deteriorarea continuturilor acestora (indiferent de cauză) cade exclusiv in sarcina Curierilor Parteneri ( Cargus, Fan Courier, DPD, Sameday, UPS), si totodata aceasta responsabilitate este valabilă și în situațiile în care livrarea coletelor nu a fost realizată în timpul stabilit de către curierii parterneri (cauzat de diverși factori precum trafic îngreunat, condiții meteo nefavorabile) îngreunându-se procesul de livrare ceea ce poate determina prelungirea termenului estimat de livrare.

Este foarte important sa tineti cont de termenii si conditiile fiecarui curier in parte, acestea se vor aplica diferit pentru fiecare curier.

Termeni și conditii DPD

Termeni și conditii Cargus

Termeni și conditii FanCourier

Termeni și conditii SameDay

Termeni și conditii UPS

4.1. Servicii poștale distincte

4.1.1 Trimiterea poștală cu valoare declarată

În calitate de Furnizor, se angajează să ofere servicii de expediere postală cu valoare declarată, a căror esență rezidă în garantarea expediției poștale împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială, sau avariere, până la limita sumei declarate de către Client/Expeditor. Se va furniza, la solicitarea Clientului, și după efectuarea depunerii sau livrării corespondenței, un document justificativ pentru confirmarea depunerii sau livrării acesteia către destinatar, fără o confirmare scrisă din partea destinatarului.

Clientul are dreptul să solicite documentul justificativ menționat anterior într-un termen de 9 luni de la data depunerii expediției postale. Furnizorul este obligat să furnizeze acest document justificativ într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la solicitare, prin intermediul unui canal de comunicare convenit în prealabil (exemplu: e-mail), fără a genera costuri adiționale pentru Client/Expeditor.

Pentru serviciile de expediere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptabilă a sumei declarate este de 9999 RON, conform paginei termeni și condiții. În cazul în care Expeditorul a declarat o valoare inferioară celei reale, compensația oferită va reflecta suma declarată.

4.1.2 Serviciul de trimitere contra Ramburs

Prestatorul se obligă să ofere serviciul de transfer poștal contra ramburs, caracterizat prin plata, de către destinatar, a valorii corespondenței trimise, aceasta fiind realizată prin intermediul serviciului poștal, către expeditor. Obligația de acceptare a corespondenței care face obiectul serviciului contra ramburs este condiționată de furnizarea corectă și completă, de către expeditor, a tuturor informațiilor de identificare necesare.

Serviciul Contra Ramburs oferit de Prestator este restricționat exclusiv la corespondența internă. Prin urmare, accesibilitatea serviciului contra ramburs se limitează la corespondența internă, utilizând exclusiv moneda națională, RON, ca metodă de plată. Valoarea maximă permisă pentru transferurile contra ramburs este stabilită la 5.000 RON. Perioada în care expeditorul trebuie să primească valoarea corespondenței trimise (sumele încasate de la destinatar) nu va depăși 14 zile lucrătoare de la livrarea corespondenței, iar transferul sumelor se va efectua prin virament bancar.

Clienții sunt informați că Prestatorul este exonerat de orice responsabilitate și obligație de compensare, în conformitate cu termeni și condiții, în cazul în care sumele transferate în contul bancar specificat de Solicitant/Expeditor nu sunt accesibile din cauze externe care afectează contul, indiferent de Prestator. Cu toate acestea, Prestatorul va furniza dovada efectuării transferului financiar în contul indicat de către Solicitant/Expeditor

4.2 Calitatea prestării serviciilor poștale

Prestatorul de servicii se obligă să execute integral serviciile contractate de către comitent/emitent, în conformitate cu clauzele și stipulațiile prevăzute în termenii și condițiile generale, asigurând livrarea corespondenței în condiții de siguranță și remiterea acesteia în starea originală, nealterată și neavariată, așa cum a fost recepționată de la emitent. Itinerariul corespondenței colectate în scopul livrării către destinatar va fi determinat exclusiv de către Prestator și partenerul său.

4.3 Limitele de greutate și de mărime

Limitele de greutate ale trimiterilor postale care pot fi colectate, sortate, transportate și livrate cu partenerii Prestatorului, având în vedere mijloacele de transport şi de manipulare de care dispun partenerii, sunt următoarele:

 • Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale interne este de 31.5 kg.
 • Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale internationale este de 31.5 kg.
 • Greutatea volumetrică se calculeaza dupa formula lungime x lățime x inălțime/6000.

Limitele de dimensiuni maxime acceptate ale trimiterii poştale:

 • circumferinta maxima (lungime + 2*latime+2*inaltime) 340 cm;
 • lungime maxima 200 cm în cazul căreia transportul este exclusiv rutier, 120 în cazul căreia transport este, în principal, pe cale aeriană.

5.Refuzul, terminarea, imposibilitatea prestării serviciului

5.1. Refuzul încheierii și îndeplinirii contractului

Excluderea Acceptării Trimiterilor Poștale

(1) Prestatorul serviciului poștal (denumit în continuare „Prestator”) nu acceptă spre transport trimiteri poștale în următoarele condiții: a) Trimiterile poștale care includ bunuri a căror circulație este interzisă conform normelor juridice aplicabile, indiferent dacă restricția este valabilă pe întregul traseu sau doar pe o porțiune a acestuia. b) Trimiterile poștale ale căror ambalaje conțin inscripții ce încalcă ordinea publică sau bunele moravuri, sau trimiterile poștale care includ bunuri ce contravin ordinei publice sau bunelor moravuri, în cazul în care sunt expediate neambalate sau în ambalaj transparent, conform termeni și condiții. c) Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții anterioare care nu au fost eliminate.

Refuzul Predării Trimiterilor Poștale către Destinatar

Prestatorul are dreptul de a refuza predarea trimiterii poștale către destinatar în următoarele situații: a) În cazul în care, ulterior preluării trimiterii poștale, se constată indubitabil că aceasta conține bunuri ale căror transport este interzis sau care nu îndeplinesc condițiile speciale de transport prevăzute de legislația relevantă, inclusiv legislația țărilor pe teritoriul cărora este prevăzută livrarea sau tranzitul. b) În cazul în care, după preluarea trimiterii poștale, se constată că aceasta a cauzat sau poate cauza iminent daune persoanelor, mediului înconjurător, instalațiilor utilizate pentru transport sau altor trimiteri poștale. În această situație, Prestatorul are dreptul de a distruge trimiterea poștală, în conformitate cu legislația aplicabilă, și, pe cât posibil, prevăzând notificarea expeditorului. În acest context, contractul se consideră reziliat de plin drept, iar obligația de a dovedi încălcările menționate revine Prestatorului.

5.2 . Încetarea contractului

Contractul dintre solicitant/expeditor şi Prestator încetează în unul dintre următoarele cazuri:

 • prin predarea trimiterii poștale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;
 • prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;
 • prin acordul părților;
 • la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 5.4;
 • prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poștale;
 • de drept, sarcina probei revenindu-i Prestatorului. Prestatorul poate distruge trimiterea poștală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului.

5.3 Trimiteri poștale care nu pot fi livrate, timp de returnare

Nu poate fi livrata trimiterea postala care, din motive independente de Prestator, nu poate fi predata destinatarului (sau persoanei autorizata sa primeasca trimiterea postala) ori acesta refuză primirea trimiterii poştale, respectiv achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale în cazul serviciului contra ramburs, conform termeni și condiții. 

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), Prestatorul va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

Prestatorul va returna trimiterea poștală la adresa Expeditorului într-un termen de 7 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne, respectiv in termen de 21 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale, de la data expirării perioadei de avizare sau de la data incercării de livrare, după caz, dacă trimiterea nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 • adresa destinatarului nu există sau la acea adresa nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată, ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterilor poștale (de exemplu, registratură);
 • destinatarul/persoană autorizată să primească trimiterea poștala, nu a fost găsita la adresa indicată, iar termenul de avizare a expirat;
 • destinatarul sau persoană autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea trimiterii poștale sau achitarea contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului contra ramburs.

Pentru toate trimiterile postale, dacă Prestatorul a luat toate măsurile în vederea livrării, dar nu a reușit să o livreze, trimiterea postala va fi returnată la expeditorul acesteia, conform termeni și condiții. Tariful de retur va fi facturat către Solicitant/Expeditor.

5.4. Trimitere postala nereturnabila

Trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului sunt considerate nereturnabile. Prestatorul este obligat să păstreze gratuit trimiterile postale nereturnabile pentru o perioadă de 9 luni de la data depunerii acesteia. După expirarea termenului de păstrare, conținutul trimiterii postale nerevendicate intră în proprietatea Prestatorului.

6. Stabilirea și plata tarifelor serviciilor poștale

6.1. Stabilirea tarifelor

Pentru serviciilor postale prezentate în Termenii și Condiţiile Generale (în continuare: Servicii) clientul/solicitantul/expeditorul – va plăti un tarif în baza unei facturi emise de Prestator. Clienţii iau la cunoștinţă că, dacă pe comandă nu se vor completa datele de facturare, Prestatorul va considera datele Solicitantului/Expeditorului ca și date de facturare.

Prestatorul informează Solicitantul/Expeditorul că pe pagina sa web www.clickpost.ro sunt specificate detaliat tarifele serviciilor poştale, atât nete, cât si brute. Facturile emise de Prestator conţin tarifele/ sumele brute, conform legislaţiei privind impozitarea și plata TVA-ului. Prestatorul se angajează ca, în cazul plăţii anticipate, va restitui, în termen de 14 zile de la luarea la cunoștinţă a retragerii sau a renunţării părţii care a efectuat plata, în mod identic plăţii contravalorii, respectiv în cazul trimiterilor postale care nu au fost colectate de la expeditor, suma totală a contraprestaţiei.

Solicitantul ia la cunoștinţă că tariful serviciului poştal cert/final este determinat la momentul colectării trimiterii poştale în urma efectuării măsurătorilor şi a cântăririi trimiterii poştale de către personalul furnizorului care colectează trimiterea poştală. Tariful estimat la momentul efectuării comenzii fiind calculat exclusiv conform tipului serviciului poştal ales de către solicitant/expeditor şi a caracterisilor fizice ale trimiterii poştale astfel indicate de către Solicitant/expeditor. Astfel, în cazul în care datele privind trimiterea postala furnizate prin comandă diferă de datele determinate la momentul colectării trimiterii poştale, ca și rezultat al efectuării măsurătorilor de către partenerii Prestatorului, tariful care trebuie achitat de către utilizator este cel determinat la momentul preluării trimiterii poştale, conform termeni și condiții. 

Pentru mai multe detalii acceseaza pagina de contact.

6.2. Modalităţi de plată

Plata tarifului aferentă serviciilor se poate efectua în următoarele moduri:

Prin card bancar: prin efectuarea plăţii prin această modalitate de plată, Solicitantul va putea completa obligaţiile de plată prin transfer anticipat prestării serviciilor poştale, prin intermediul cardului bancar. Pagina de web va redirecţiona Solicitantul la platforma de plată în interval de 10 secunde, unde își poate indica datele şi își poate îndeplini obligaţia de plată. Factura fiscală se va trimite electronic.

Transfer bancar: în cazul plăţii prin transfer bancar, Solicitantul va primi confirmarea comenzii prin poștă electronică. Acest document va reprezenta Proforma avand detaliile necesare pentru a efectua plata serviciului poștal ales. Factura fiscala se va trimite electronic după primirea integrală a sumei in contul bancar.

7. Informare, reclamaţii

7.1. Informare

Prestatorul se angajează că va informa clienţii săi despre toate modificările esenţiale survenite în termenii și condiţiile de prestări servicii, va transmite celor interesaţi prin e-mail, va publica pe pagina de web:

 • termenii și condiţiile generale;
 • tarifele serviciilor;
 • numărul de telefon pentru contactare permanentă, alte date de contact;
 • orice alte informaţii de interes public.

7.2 Sesizări și reclamații

În conformitate cu reglementările aplicabile, Furnizorul de servicii este imperativ solicitat să asigure pentru clienţii petenţi accesul la un mecanism de depunere, fără onorarii, a plângerilor referitoare la serviciile oferite (denumite în continuare „reclamaţii”). Modalitățile prin care clienții pot iniția o reclamație sunt următoarele:

 • prin intermediul unui document scris, pe suport de hârtie;
 • prin transmiterea unui mesaj electronic (email).

O reclamaţie este definită ca fiind orice exprimare de nemulţumire prin care consumatorul afirmă că serviciile livrate de Furnizor nu corespund standardelor aşteptate, fie că acestea nu au fost prestate, fie că nu au îndeplinit criteriile de calitate stabilite în cadrul prezentului acord. Furnizorul este responsabil pentru înregistrarea și menținerea unui registru actualizat al tuturor reclamaţiilor primite de la consumatori. De asemenea, este obligat să elaboreze și să actualizeze constant un registru general care să cuprindă toate plângerile primite de la expeditori sau destinatari, documentaţia justificativă solicitată de la aceștia și rezultatele procesului de soluționare a reclamaţiilor, inclusiv în situațiile în care serviciul este executat de mai mulţi furnizori, conform termeni și condiții.

Furnizorul este obligat să examineze reclamaţiile prin intermediul unei proceduri care trebuie să fie gratuită, transparentă și echitabilă.

În situaţia unei observaţii verbale, Furnizorul va interveni imediat, în limita posibilităţilor, pentru remedierea situaţiei, sau va furniza informaţiile necesare solicitantului.

7.3. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor

Prestatorul a instituit un cadru procedural destinat adresării plângerilor, în mod specific pentru cazurile de pierdere, sustragere, distrugere totală sau parțială, sau avariere a corespondenței, precum și pentru nerespectarea standardelor calitative ale serviciului (incluzând, dar fără a se limita la, termenele de livrare, de returnare etc.). Plângerile referitoare la serviciile de corespondență, care survin în timpul prestării serviciilor de către Prestator, pot fi inițiate de către Expeditor sau Destinatar într-un termen de 6 luni, calculat de la data expedierii corespondenței, conform termeni și condiții.

Plângerile se pot formula în mod scris, fie la sediul social al Prestatorului, fie prin transmitere electronică la adresa de e-mail office@clickpost.ro. Pentru a facilita soluționarea plângerilor, reclamanții trebuie să detalieze în conținutul plângerii evenimentul contestat (incluzând fapte, acte și cauzele acestora), să-și expună revendicările, să indice modalitatea de compensare financiară preferată în cazul acordării despăgubirilor, precum și informații esențiale pentru efectuarea plăților compensatorii, împreună cu datele de contact (pentru a facilita comunicarea cu reclamantul dacă plângerea se dovedește a fi justificată), și să anexeze/documenteze toate dovezi relevante pentru susținerea revendicărilor în vederea unei analize exhaustive și corecte (exemplificativ, dar nu limitativ: copia documentului de confirmare a plății serviciului poștal, copia documentului de transport, proces-verbal de constatare întocmit în prezența curierului la momentul livrării, facturi justificative, ambalaj/produs avariat pentru expertiză, fotografii, sau orice alte informații relevante pentru soluționarea plângerii).

În contextul plângerilor, Prestatorul va confirma reclamantului recepționarea plângerii și va oferi un răspuns scris în funcție de preferințele reclamantului, sau, în absența unei modalități indicate de acesta, va confirma primirea plângerii prin aceeași metodă prin care a fost inițiată plângerea. În cazul plângerilor depuse în format fizic la sediul social, Prestatorul va acuza recepția plângerii imediat, comunicând numărul de înregistrare al acesteia; pentru plângerile trimise prin poștă, confirmarea se va face în scris, prin intermediul poștei; pentru plângerile transmise electronic, confirmarea va fi efectuată prin același canal electronic. Prestatorul va menține un registru detaliat al tuturor plângerilor primite.

Analiza plângerilor va include evaluarea dovezilor furnizate de reclamant, precum și informațiile și probele relevante obținute de la partenerii proprii sau de la terțe părți implicate, putând solicita, după caz, efectuarea unei expertize, conform termeni și condiții.

Prestatorul se angajează să soluționeze plângerile în cel mai scurt timp posibil de la recepționarea acestora, dar nu mai târziu de 3 luni de la data înregistrării formale a plângerii. În cazurile în care plângerea este soluționată favorabil, compensația financiară va fi efectuată în termen de 30 de zile de la finalizarea analizei plângerii, prin intermediul transferului bancar, cu respectarea termenului maxim de 3 luni menționat. În situația respingerii, total sau parțial, a revendicărilor, Prestatorul va comunica în scris reclamantului motivele deciziei.

Dreptul de a formula o plângere împotriva Prestatorului este limitat la o perioadă de 1 an de la data expedierii corespondenței, perioadă după care trebuie inițiată o procedură de plângere către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) sau depusă o acțiune în justiție.

7.4. Exonerare de responsabilitate pentru îndeplinirea serviciilor

Prestatorul nu răspunde pentru pagubele survenite în furnizarea serviciilor poștale, dacă acestea s-au produs din motive independente de Prestator:

 • forţă majoră: războaie, sabotaj, revolte, bombardamente sau alte cazuri de urgenţă, dezastre naturale, incendii, greve, ameninţare cu bombă, sau în cazul luării de măsuri de către organele responsabile în baza legii apărării naţionale; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.
 • în situaţia în care trimiterea postala s-a obţinut prin confiscarea de către autorităţile romane sau străine sau în urma trimiterii postale  eşuate cauzată de procedurile autorităţilor romane sau din străinătate;
 • dacă dauna a fost cauzată de vicii ascunse sau prin adresarea necorespunzătoare;
 • trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale
 • pentru daunele indirecte și câștigurile nerealizate.

Demonstrarea daunelor de mai sus revine în sarcina Prestatorului, inclusiv în privinţa deficienţei ambalajului și adresării necorespunzătoare, respectiv în privinţa că dauna a fost cauzată din motive în afara sferei sale de operare, sau pe lângă îndeplinirea sa conform contractului, a fost cauzată de altă persoană decât cea care a suferit dauna

7.5.  Cuantumul despăgubirii

În cazul deteriorării, lipsei, pierderii, distrugerii conţinutului trimiterii postale interne si internationale, Prestatorul este obligat la plata despăgubirii după cum urmează:

A) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

 1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

În afara acestor despăgubiri prevăzute la lit. A, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

B) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

 1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 2. cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care Prestatorul nu a restituit întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În cazul în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

            În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale confirmată în scris de către destinatar, Prestatotul are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Prestatorul răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

7.6. Procedura în cazul trimiterilor postale care au fost găsite după despăgubire

În situaţia în care trimiterea postala sau o parte din conţinutul acestuia a fost găsit după plata sumei de despăgubire, Prestatorul va notifica partea despăgubită despre aceasta. Prestatorul va returna trimiterea postala despăgubitului și, în acest caz, despăgubitul nu va restitui suma despăgubirii.

8. Reguli privind prelucrarea datelor, protecţia datelor și confidenţialitatea

8.1. Furnizare de date

Prestatorul este obligat să divulge autorităților competente informațiile relevante despre sine, necesare pentru inițierea solicitărilor de servicii, asigurarea accesului adecvat, sau pentru facilitarea îndeplinirii obligațiilor autorităților, inclusiv în cazul în care aceste informații sunt clasificate ca secrete comerciale. În plus, prestatorul trebuie să ofere acces public la informațiile specificate în termenii și condițiile generale. În conformitate cu prevederile susmenționate, în cursul furnizării informațiilor, entitatea care le furnizează poartă responsabilitatea pentru actualitatea, autenticitatea, punctualitatea și verificabilitatea conținutului acestor informații.

Prestatorul are datoria de a coopera cu autoritățile judiciare și de reglementare, prin furnizarea de date, în cadrul procedurilor derulate de acestea, cu precădere în cele penale, în vederea identificării și prevenirii activităților ilegale.

8.2. Protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea

Acceptarea termenilor si conditiilor de furnizare servicii postale ale CRESPO EXPRESS SRL presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.

SC CRESPO EXPRESS SRL prelucreaza datele cu caracter personal avand functie de identificare de aplicabilitate generala cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum si ale art. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP :

« Art. 8 (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca: a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul ; b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala »

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimțământul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate :

« (1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. (2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptarii si implementarii de catre operator a masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, se regasesc in politicile si procedurile proprii de securitate.

Prestatorul și partenerul său:

 • nu au dreptul să deschidă trimiterile postale;
 • nu vor comunica datele aduse la cunoștinţa lor pe parcursul îndeplinirii serviciului altor persoane – exceptând expeditorul, destinatarul și partenerul Prestatorului – în afara procedurilor autorităţilor competente în acest sens;
 • nu pot preda trimiterea postala – pentru cunoașterea conţinutului – altor persoane decât expeditorului, destinatarului (respectiv persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala);
 • cu excepţia expeditorului, destinatarului (respectiv persoanei autorizate sa primeasca trimiterea poștala ) și a partenerului Prestatorului – nu au dreptul să furnizeze informaţii altor persoane legat de îndeplinirea serviciului.

8.3. Responsabilitatea angajatului, a reprezentantului și a colaboratorului poștal privind protecţia datelor și confidenţialitatea

Obligaţia protecţiei datelor și confidenţialitatea sunt aplicabile angajaţilor, membrilor, însărcinaţilor și partenerilor Prestatorului – chiar și după terminarea raportului de muncă, raportului de membru, raportului de însărcinare, raportului de cooperare – în același măsură ca și Prestatorului, fiind responsabili pentru încălcarea acestora.

 

9. Dreptul de autor

Totalitatea elementelor constitutive ale website-ului www.clickpost.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, imaginile, textele, graficele, simbolurile, elementele de design web, scripturile, software-urile și alte forme de date, constituie proprietatea exclusivă a societății SC CRESPO EXPRESS SRL și sunt protejate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția drepturilor de autor, precum și ale legislației aplicabile în domeniul proprietății intelectuale și industriale. Orice utilizare neautorizată a acestor elemente este strict interzisă și va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru raportarea oricăror încălcări ale drepturilor de autor asociate cu acest site, vă invităm să transmiteți o notificare oficială la adresa de e-mail: office@clickpost.ro.

Documentul prezent este considerat a fi parte integrantă a ofertei comerciale formulate de SC CRESPO EXPRESS SRL, constituind clauzele generale ale contractului de prestare servicii care se va considera formalizat între Părțile, respectiv Solicitantul/Expeditorul/Clientul și SC CRESPO EXPRESS SRL, odată cu acceptarea de către Solicitant/Expeditor a Termenilor și Condițiilor Generale de Furnizare a Serviciilor Postale, fără necesitatea redactării unui document scris. În situațiile aplicabile, prevederile prezentului document se vor completa corespunzător cu orice clauze suplimentare specificate în cadrul unui contract special constituit între SC CRESPO EXPRESS SRL și Solicitant/Client/Expeditor, ca adiție la condițiile generale stipulate aici privind furnizarea serviciilor poștale.

 

Anexa numărul 1.

Obiectele excluse de la transport și cele care pot fi transportate în mod condiţionat:

1. Obiectele excluse de la transport:

 • arme: arme de foc, carabină, pușcă, muniţie, componente ale armei de foc etc.;
 • arme de înjunghiere, de tăiere, cutite, topor etc., orice instrumente periculoase pentru oameni și animale, care pot curma viaţa;
 • materiale periculoase omului si animalelor: materiale explozive, explozibili, materiale inflamabile, materiale cu efecte toxice sau caustice, materiale radioactive, materiale infecţioase sau cu risc de infecţie, soluţii periculoase omului, respectiv orice alte materiale, care pot avea efecte nefavorabile, din cauza caracteristicilor sale, asupra celorlalte trimiteri postale respectiv asupra personalului.
 • materiale inflamabile (de exemplu: benzină, motorină, păcură, gaz lichefiat);
 • gaz, dispozitive pirotehnice (de exemplu: spray cu gaz)
 • detergent și toate lichidele și prafurile de curăţat
 • toate celelalte obiecte, materiale, substante care teoretic pot pune în pericol viaţa umană, mediul, siguranţa publică, siguranţa statului, curierul, respectiv partenerii, colegii și vehiculele de transport.
 • produse periculoase conform ADR;
 • droguri, substanţe halucinogene, materiale psihotrope, narcotice si alte materiale halucinogene și definite în codul penal;
 • ţigări, tutun și alte produse de tutungerie în orice cantitate
 • obiecte care sunt ofensive faţă de sentimentele de pietate, cenușă funerară, ramasite umane;
 • probe sanitare (inclusiv fluide corporale și probe de ţesut)
 • plante vii, buchet de flori, plante in ghiveci
 • animale vii sau moarte;
 • blană naturala și haine căptușite cu blană naturala
 • produse perisabile, infecţioase, dezgustătoare;
 • alimente perisabile, alimente inghetate;
 • conserve, compoturi, murături;
 • produse sensibile la temperatură, a căror transportare necesită răcire sau încălzire;
 • alcool în cantitate comercială;
 • șampanie, vin spumant;
 • băuturi carbogazoase, bere;
 • băutură spirtoasă, produse alcoolice preparate acasă;
 • produse lichide care nu au fost ambalate în mod corespunzător;
 • bani în numerar (bani de hârtie sau monedă) în orice valută, mijloace de plată care înlocuiesc banii în numerar: de exemplu card bancar, card debit, bonuri de masă, tichete de vacanţă, hârtii valorice (precum documente emise de către autorităţi ale statului, cartele de telefon pre-pay, cartelele SIM activate, timbre nefolosite, vinieta etc.)
 • bijuterii la modă, bijuterii din metale preţioase sau din pietre preţioase
 • metale preţioase (aur, argint, platina), pietre preţioase
 • obiecte care nu pot fi înlocuite sau unice;
 • opere de arta care fac parte din patrimoniul national, opere de arta de mare valoare;
 • obiecte usor casabile din porţelan și ceramică, cană, vază etc.
 • aerosol, dezodorizant, spray etc.
 • cosmetice pe baza de alcool (parfum, loţiune după bărbierit, acetona etc.)
 • lac de unghii
 • stingător de incendiu
 • obiecte de mobilier: dulap, vitrină cu sau fara geam din sticlă, canapea, saltea, pat, masa, fotoliu etc.
 • instrumente casnice de uz sanitar: chiuveta, cada, vas de toaleta, cabina de dus etc.
 • trimitere postala adresata pentru un oficiu poștal;
 • produse neambalate
 • produse deteriorate

 

2. Obiecte care pot fi tranportate în mod condiționat:

 • ecran LCD sau cu plasmă, monitor cu plasmă
 • ecran CRT
 • ecran cu LED
 • mobilier montat pe paleţi (condiţie: cutie de carton căptușită corespunzător)
 • valiză, troller, geamantan, geantă de voiaj

 

3. Prestatorul nu acceptă să ridice trimiteri poștale în care mod normal nu sunt supuse interdicției, în situațiile de mai jos:

 • trimiterea poștala consta în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
 • trimiterea poștala al cărei ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterea poștala constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • trimiterea poștala care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.
 • ambalarea este necorespunzătoare conform paginei Termeni și condiții afișate pe www.clickpost.ro. De exemplu, trimiteri poștale legate cu bretele sau sfoară nu pot fi expediate, pentru că ambalajul se poate desface, se poate agăţa pe bandă, putând provoca astfel chiar și vătămare corporală.
 • Curierul partenerilor noștri, care se deplasează la faţa locului, poate refuza preluarea obiectelor mai sus menţionate.
 • Solicitantul ia la cunoștinţă că CRESPO EXPRESS SRL nu va însărcina sau nu va intermedia un transport care este contradictoriu regulamentului Partenerilor.
 • CRESPO EXPRESS SRL va transporta mărfuri lichide sau perisabile, sticlă, ecran LCD sau cu plasmă, ecran CRT, ecran cu LED, porţelan, picturi, căni, vaze, obiecte ceramice, mobilier , marfă defectă, numai în baza unui acord special.
 • În cazul transportării artefactelor, vazelor, picturilor și bijuteriilor CRESPO EXPRESS SRL are dreptul (respectând regulile partenerilor) să solicite poze și documente susţinute de facturi pro-forma care justifică valoarea. Acestea vor fi semnate de către Solicitant. Documentele necesare pot fi solicitate prin adresa de e-mail office@clickpost.ro sau de la Serviciul Clienţi.
 • De asemenea, transportul mărfurilor care depăşesc valoarea de 1.000 Euro, bijuteriile la modă, bijuteriile sau obiectele din metale preţioase sau pietre preţioase (inclusiv diamantul industrial), medicamente și produse de îngrijirea sănătăţii, probe sanitare (inclusiv fluidele corporale și probele de ţesut), microprocesoare și piese electrice se vor transporta numai cu declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului și împreună cu toate documentele legale.
 • Este obligaţia legală a Solicitantului să anunţe CRESPO EXPRESS SRL, dacă marfa face parte din materialele periculoase.

 

Dacă în Termenii și Condiţiile cu privire la furnizarea serviciilor poștale ale partenerilor CRESPO EXPRESS SRL, se regăsesc obiecte excluse de la transport sau obiectele care pot fi transportate în mod condiţionat, care nu au fost menţionate separat și în prezenta anexă, acestea  constituie parte integrantă a acestor Termeni și Condiţii.

 

CRESPO EXPRESS SRL își rezervă dreptul de a modifica lista din prezenta anexă.

 • Netopia Payments
 • ANPC Solutionarea alternativa a litigiilor
 • ANPC Solutionarea online a litigiilor

© 2024 ClickPost. Toate drepturile rezervate.